a cappella (italiensk), egentlig "i kapelstil", "i kirkestil", betegner flerstemmig sang uden instrumentalledsagelse.